Μέρος 5 – Ισχύς άστρων

Σε αυτό το μάθημα ο φοιτητής μαθαίνει ότι η σχύς ενός αστεριού είναι η ενέργεια που εκπέμπει κάθε δευτερόλεπτο που είναι ουσιαστικά η συνολική φωτεινότητα του αστεριού και πώς σχετίζεται με το αστρονομικό μέγεθος ενός αστεριού που είναι μια λογαριθμική συνάρτηση της ισχύος του αστεριού, πώς υπολογίζεται η ισχύς του αστεριού όταν γνωρίζουμε την απόσταση του αστεριού και την ισχύ από αυτό το αστέρι που φτάνει στη Γη, πώς η ισχύς του αστεριού σχετίζεται με την ακτίνα του και την ενεργό θερμοκρασία του αστεριού. Ο φοιτητής θα μάθει τι είναι το “χρώμα” ενός αστεριού, ο δείκτης χρώματος ενός αστεριού και ποια είναι η χρήση του, πώς σχετίζεται με τη θερμοκρασία του αστεριού και πώς και γιατί ο δείκτης χρώματος ενός αστεριού είναι ένας καλός πληρεξούσιος για τη θερμοκρασία του αστεριού, τι είναι η ενεργός θερμοκρασία ενός αστεριού και πώς σχετίζεται με τη θερμοκρασία ενός μαύρου σώματος. Όλες αυτές οι γνώσεις είναι τελείως απαραίτητες για την μελέτη των άστρων και αποτελούν βάση της αστροφυσικής.

14 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

COURSES IN ASTROPHYSICS, PHYSICS AND SPACE LAW...KNOWLEDGE ABOUT AND ADAPTATION TO THE FUTURE SPACE TRAVELS

Μέρος 5 - ΙΣΧΥΣ ΑΣΤΡΩΝ

1
Μέρος 5 – ΙΣΧΥΣ ΑΣΤΡΩΝ
40
2
Μέρος 5 – ΙΣΧΥΣ ΑΣΤΡΩΝ
86 questions