Ιστορία και Ιδεολογία των Μύθων

Όπως λέγεται ο άνθρωπος «αυτοπαράγεται» μέσα στη διαλεκτική της φύσης και της κοινωνίας και τα «προϊόντα» του δομούν και την ίδια στιγμή καθρεφτίζουν τον κόσμο μέσα στον οποίον παράγονται. Έτσι, είναι ιδιαίτερα σημαντική η Ιστορία και ιδεολογία των Μύθων, αυτού του κοινωνικο-πολιτιστικού προϊόντος- με την ευρύτερη κοινωνική πολιτική οικονομική και πολιτιστική ‘πραγματικότητα’ τόσο συγχρονικά όσο και διαχρονικά.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced
Ιστορία και Ιδεολογία των Μύθων
Free
Όπως λέγεται ο άνθρωπος «αυτοπαράγεται» μέσα στη διαλεκτική της φύσης και της κοινωνίας και τα «προϊόντα» του δομούν και την ίδια στιγμή καθρεφτίζο...
Add to Wishlist
Free