4 out of 5
4
6 reviews

2ο Μέρος: Η Τέχνη της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Τέχνη της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού αφορά σε ένα, εξαιρετικά χρήσιμο μάθημα , το οποίο, σκοπό έχει την οργάνωση της σκέψης ατόμων, υποψηφίων να λάβουν ηγετική θέση σε μεγάλες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.

36 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Αρχική αξία κόστους μαθήματος: 310 €.

Το ποσό αυτό μειώνεται ως ακολούθως:

Χορήγηση ειδικής έκπτωσης 20% στο σύνολο του μαθήματος.

Ποσό πληρωμής μετά την έκπτωση: 248 €

Εφάπαξ Πληρωμή – Early Entry (10%): 223,2 €

Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού, παρέχονται επιπλέον 2 μήνες δωρεάν εκμάθησης, για την πληρέστερη κατανόηση του Μαθήματος. Το κόστος απόκτησης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι 99 ευρώ.

2ο Μέρος – Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Χρονική Διάρκεια:  2 Μήνες

Κόστος μαθήματος: 124 €

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΙΣΙΑ

3. ΕΓΝΟΙΑ

4. ΦΙΛΟΔΟΞΕ ΗΓΕΤΗ, ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ

5. ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ – ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Τέχνη της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού αφορά σε ένα εξαιρετικά χρήσιμο μάθημα, το οποίο σκοπό έχει την οργάνωση της σκέψης ατόμων, υποψηφίων να λάβουν ηγετική θέση σε μεγάλες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.

Η Τέχνη της Διοίκησης του προσωπικού μιας εταιρείας Δημόσιας ή Ιδιωτικής απαιτεί ολοκληρωμένη συμπεριφορά “σχέσης” του ηγετικού στελέχους με το άτομο ή το σύνολο των ατόμων που πλαισιώνουν μια επιχείρηση και αυτό απαιτεί άρτια κοινωνική, ψυχολογική και επιστημονικά τεκμηριωμένη συμπεριφορά του ηγετικού στελέχους προς το άτομο ή το σύνολο του προσωπικού, πάντοτε με γνώμονα την δίκαιη μεταχείριση των προσώπων και το διαρκώς ανερχόμενο συμφέρον της επιχείρησης.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

 • Επί του φαινομένου της Ηλεκτρικής Διάσπασης του Ατμοσφαιρικού Αέρος. ΕΜΠ, 1960.
  Εγχειρίδιο Χειριστού Ηλεκτρικού Πίνακος Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Πτολεμαΐδος, ΔΕΗ, 1960.
  Αναδρομή στην Προϊστορία της Σαντορίνης, 1970.
  Santorini: The Volcanic Island in the Aegean Sea that Shaped the Western Culture, 1985.
  Σαντορίνη Πορεία στο Χρόνο, (Ηλιότοπος, 2007).
  Το Συναρπαστικό Ταξίδι στο Φεγγάρι: από τη φαντασία του Ιουλίου Βερν στην πραγματικότητα του Απόλλωνα, εκδόσεις Καστανιώτη, 1980
  Οικονομική και Κοινωνικοί Ανάπτυξη: μια διηγηματική προσέγγιση, Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ, 1996.
  Οικολογικός και Κοινωνικός Επανασχεδιασμός μια επιστημονική τεκμηρίωση, Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ, 1996.
  Αρχές Διοικήσεως, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, 1983
  Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, Β Έκδοση επαυξημένη, Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ, 1992.
  Το Μυστικό της Ηγεσίας, Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ, 1994 (με τον Kenneth Blanchard).
 • Ξενοφών: Αρχαίος θεμελιωτής της σύγχρονης Διοίκησης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, 1996.
 • Η Τέχνη Διοίκησης της Επιστημονικής και Τεχνολογικής, Έρευνας: οδηγός επιστημονικής ανακάλυψης, τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικής καινοτροπίας, (Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών, 2006)
 • Η Τέχνη Διοίκησης των Νοσοκομείων, Εκδόσεις Παρισιανού, 2003
 • Τα Αρχαία Μυστήρια, Εκδόσεις Σίρρις, 1999.
 • Αναζητώντας Νόημα Ζωής: Επιστήμη – Εσωτερισμός, Εκδόσεις Γκοβόστης, 2003 και 2006.
 • Η Αρχαιοελληνική Πρόκληση: Στοχασμός και Πράξη, Εκδόσεις Γκοβόστης, 2004.
 • Ο Αρχαιοελληνικός Κόσμος: Πρόκληση Στοχασμού και Πράξης, Εκδόσεις Γκοβόστης, 2006.
 • Υπαρξιακός Προβληματισμός και Επιστημονικές Προσεγγίσεις, Εκδόσεις Γκοβόστης, 2004 και 2006.
 • Χρονογραφία της Κατάκτησης των Αιθέρων και του Διαστήματος, Εκδόσεις Γκοβόστης, 2007.

Το μάθημα αυτό, κρίνεται ως απαραίτητο τόσο για τα υποψήφια ηγετικά στελέχη, όσο και για τον καλύτερο τρόπο αντίληψης της επειχηρηματικής πραγματικότητας από την πλευρά του υπαλληλικού προσωπικού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τρόπος απόκτησης

Ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε τη σπουδή του στο μάθημα που επέλεξε, έχει το δικαίωμα:

Α) Απόκτησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κόστος 99 ευρώ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced

Β) Απόκτηση Κότινου με: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης των ακαδημαϊκών μαθημάτων του HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning από την Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ. (ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

2ο Μέρος: Η Τέχνη της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού

1
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ
3
ΕΓΝΟΙΑ
4
ΦΙΛΟΔΟΞΕ ΗΓΕΤΗ, ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ
5
ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ – ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
8
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ
21 questions