Η συμβολή της χειραφετικής εκπαίδευσης στην εξέλιξη της δημοκρατίας και τη διαμόρφωση του Ολοκληρωμένου Ανθρώπου

Το παρόν μάθημα εδράζεται στην κυτταρική υπόσταση του σχολείου στο κοινωνικό οικοδόμημα και επιχειρεί να διερευνήσει το κατά πόσο και υπό ποιες προϋποθέσεις η χειραφετική εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρίες περί εκπαιδευτικής διοίκησης, είναι σε θέση δυνητικά να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής κουλτούρας στην εκπαίδευση, η οποία με τη σειρά της, διαχεόμενη σε όλο το φάσμα των σύγχρονων κοινωνιών, μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη των Πολιτικών Συστημάτων προς την κατεύθυνση της δημοκρατικής ολοκλήρωσης.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced