Μέρος 12 – Η γέννηση των άστρων

Σε αυτό το μάθημα μαθαίνουμε ότι τα αστέρια δημιουργούνται από νέφη στο διαστρικό μέσο. Τα νέφη καταρρέουν, για να σχηματίσουν ένα αστέρι. Αυτά τα σύννεφα είναι ένα μικρό μέρος ενός τεράστιου νέφους πολλαπλού όγκου, μεγέθους και μάζας που βρίσκεται σε έναν γαλαξία. Το σύννεφο αποτελείται από υλικά που προέρχονται από τη Μεγάλη Έκρηξη και από εκρήξεις αστεριών που έζησαν νωρίτερα και, όταν τελείωσε η παραγωγή ενέργειας, εξερράγησαν για να εμπλουτίσουν τελικά το διαστρικό αέριο με νέα υλικά και ιδιαίτερα βαρύτερα χημικά στοιχεία. Οι αστρικές εκρήξεις εμπλουτίζουν το διαστρικό αέριο με νέα υλικά και σχηματίζουν αστέρια με βαρύτερα χημικά στοιχεία από αυτά που προέκυψαν από τη μεγάλη έκρηξη, από την οποία δημιουργήθηκε το Σύμπαν. Κατά τη γέννηση ενός αστεριού, σχηματίζεται ένας δίσκος συσσώρευσης γύρω από αυτό από τα υλικά που συλλέγονται πριν πέσουν στο αστέρι. Ο δίσκος συσσώρευσης σχηματίζεται γύρω από το αστέρι, καθώς το υλικό που πέφτει εμποδίζεται από οποιοδήποτε υλικό προηγείται στην πτώση. Με τη θεωρητική αστροφυσική, σε συνδυασμό με πολλές ακριβείς μετρήσεις πολλών παραμέτρων ενός μεγάλου αριθμού αστεριών που μελετάμε, μπορούμε να κατανοήσουμε τη γέννηση, την εξέλιξη και το θάνατο των αστεριών.

1 εγγεγραμμένος φοιτητής