Μέρος 3 – Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε τι είναι φως, ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι συγχρονισμένες ταλαντώσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων κάθετων μεταξύ τους που διαδίδονται με την ταχύτητα του φωτός η οποία στο κενό είναι σταθερή και ίδια για όλα τα χρώματα, ενώ μεταβάλλεται όταν το φως διαδίδεται σε διαφανή μέσα. Θα διδαχθεί ο φοιτητής ότι το
φως διαδίδεται σύμφωνα με την «αρχή Ήρωνα-Fermat» και ότι το φως ακολουθεί την ταχύτερη δυνατή πορεία. Θα μάθει τι είναι διάθλαση του φωτός. Ο φοιτητής θα διδαχθεί τι είναι οι βαρυτικοί φακοί και πώς αλλάζουν τις εικόνες μερικών αντικειμένων που βλέπουμε. Ο φοιτητής θα διδαχθεί ότι ο Maxwell ανέπτυξε την υπέροχη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού στην οποία βασίζονται σχεδόν όλες οι τεχνολογικές εφαρμογές.

14 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Μέρος 3 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

1
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
63

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

2
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ερωτήσεις
99 questions