Μέρος 3 – Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Σε αυτό το μάθημα θα διδαχθούμε πώς η επιστήμη επιτρέπει να γνωρίζουμε, να κατανοούμε και να προβλέπουμε κάποια αστρονομικά φαινόμενα. Διδάσκεται πώς δημιουργείται η ενέργεια στα άστρα. Γίνεται εξοικείωση του φοιτητή με παρατηρήσεις του σύμπαντος, των διαφόρων αστρονομικών αντικειμένων σε διάφορα μήκη κύματος αόρατα στα μάτια των ανθρώπων. Παρατηρώντας ουράνια σώματα σε διάφορα μήκη κύματος, λαμβάνουμε συμπληρωματικές πληροφορίες και κατανοούμε καλύτερα τα σχετικά φαινόμενα.

14 εγγεγραμμένοι μαθητές

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Μέρος 3 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

1
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
63

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

2
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ερωτήσεις
99 ερωτήσεις