Μέρος 19 – Εσωτερικοί πλανήτες

Στο ηλιακό σύστημα, εκτός από τους οκτώ πλανήτες, υπάρχουν σχεδόν αναρίθμητα μικρότερα σώματα, όπως οι αστεροειδείς και μερικοί νάνοι πλανήτες. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες αστεροειδείς. Οι αστεροειδείς είναι μικρά ακανόνιστης μορφής σώματα, που έχουν απομείνει από τον σχηματισμό του ηλιακού συστήματος. Οι περισσότεροι αστεροειδείς είναι πολύ μικρότεροι από το φεγγάρι. Ονομάζουμε ζώνη αστεροειδών την περιοχή μεταξύ Άρη και Δία, όπου βρίσκονται τα περισσότερα μικρά σώματα του ηλιακού συστήματος, που συνήθως ονομάζονται αστεροειδείς. Οι περισσότεροι βρίσκονται σε τροχιές συντονισμένοι με τους πλανήτες. Ο Δίας επηρεάζει βαρυτικά σχεδόν όλα τα σώματα του ηλιακού συστήματος.
Ένας «νάνος πλανήτης» είναι ένα ουράνιο σώμα που (α) βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο, (β) έχει σχεδόν σφαιρική μορφή, (γ) έχει επαρκή μάζα για τη βαρύτητά του, για να ξεπεράσει τις άκαμπτες δυνάμεις του σώματος, έτσι ώστε να κινείται σε μια υδροστατική ισορροπία και να έχει σχεδόν σφαιρικό σχήμα, (δ) δεν έχει καθαρίσει τη γειτονιά γύρω από την τροχιά της και (δ) δεν είναι δορυφόρος. Οι πέντε νάνοι πλανήτες είναι οι Ceres, Pluto, Eris, Makemake και Haumeia. Ο Πλούτωνας χαρακτηριζόταν ως πλανήτης, αλλά τώρα θεωρείται πλανήτης νάνος. Ο Πλούτωνας έχει μια αραιή ατμόσφαιρα. Ο Πλούτωνας και ο Charon είναι νάνοι πλανήτες και είναι τυπικά δείγματα εκατομμυρίων παρόμοιων Υπερποσειδώνειων, που βρίσκονται πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα. Ο μεγαλύτερος νάνος πλανήτης είναι η Δήμητρα, η οποία είναι πολύ μικρότερη από τη Σελήνη. Όλα τα μικρά σώματα απέχουν πολύ από του να είναι σφαιρικά, με εξαίρεση τα μεγαλύτερα σώματα στην ζώνη των αστεροειδών, Δήμητρα, Παλλάδα, Υγεία και Εστία που είναι σχεδόν σφαιρικά. Τα μικρότερα σώματα του ηλιακού συστήματος (αστεροειδείς) ταξινομούνται σε 20 έως 30 οικογένειες, στις οποίες κατηγοριοποιούνται με όρους γεωλογικής σύνθεσης και τροχιακών χαρακτηριστικών, όπως ο ημιάξονας, ο άξονας, η τροχιακή κλίση και άλλοι. Οι αστεροειδείς που ονομάζονται Τρώες και Έλληνες είναι συντονισμένοι με τον πλανήτη Δία, σε δύο από τα σημεία Lagrange (L4, L5) του Ήλιου και του Δία.
Η ζώνη Kuiper είναι μια εκτεταμένη περιοχή, στην οποία βρίσκονται αναρίθμητα ογκώδη αλλά και μικρά σώματα του ηλιακού συστήματος, την οποία ονομάζουμε Υπερποσειδώνεια. Οι θερμοκρασίες των Υπερποσειδώνειων αντικειμένων είναι εξαιρετικά χαμηλές. Οι μεγάλοι φυσικοί δορυφόροι των πλανητών είναι σφαιρικοί λόγω της βαρύτητας του ίδιου του δορυφόρου που συμπιέζει και αναδιατάσσει τα υλικά του και τελικά παίρνει ένα σφαιρικό σχήμα. Σχεδόν όλοι οι δορυφόροι έχουν κρατήρες. Πολλοί δορυφόροι, με εξαίρεση εκείνους με παγωμένες θάλασσες, έχουν πέτρινες επιφάνειες. Αρκετοί δορυφόροι φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί από τη σύγκρουση δύο μικρότερων σωμάτων. Η μάζα όλων των δορυφόρων στο ηλιακό σύστημα είναι συγκρίσιμη με τη μάζα της Γης.

1 εγγεγραμμένος φοιτητής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ

1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ
78'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ

2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ Ερωτήσεις
7 ερωτήσεις