Εγκέφαλος

Επιμέλεια -Παρακολούθηση μαθήματος: Ευάγγελος Κάλιοσης.
Στο παρόν μάθημα, μερικοί από τους πιο διάσημους νευροφυσιολόγους της δυτικής επιστήμης αναμετρώνται με το θεμελιώδες όσο και προκλητικά ενδιαφέρον ερώτημα: μπορεί ο εγκέφαλος να καταλάβει τον εγκέφαλο; Στην προσπάθειά τους να απαντήσουν, μας δίνουν μια πληρέστατη εικόνα της λειτουργίας και των εξελικτικών δυνατοτήτων του εγκεφάλου, με βάση πάντα τα μέχρι στιγμής επιστημονικά δεδομένα, και συνάμα διατυπώνουν μια σειρά από υποθέσεις που εμπλουτίζουν την έρευνα.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced