Εγκέφαλος και Συνείδηση

Επιμέλεια – Παρακολούθηση μαθήματος: Ευάγγελος Κάλιοσης.
Στο ακόλουθο μάθημα, ο Penrose προσφέρει μια συναρπαστική ματιά στη σύγχρονη επιστήμη, καθώς επιχειρεί μια ισχυρή επίθεση στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά, ίσως το πιο σημαντικό, δείχνει το δρόμο προς μια νέα επιστήμη, μια επιστήμη που μπορεί τελικά να εξηγήσει τη φυσική με βάση το νου…

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced