Δοκίμια Αρετής του Πολίτη

Ακονίζοντας τα όπλα τους και συσσωρεύοντας πλούτη και γνώσεις οι άνθρωποι λησμόνησαν ότι όλοι είμαστε Τέκνα Αγάπης!
Υγιείς και σταθερές Κοινωνίες είναι οι εναρμονισμένες με ευέλικτα συστήματα αξιών και αρετών, που καλλιεργούνται με την Ολιστική Παιδεία και Αγωγή!