Διογένης Λαέρτιος Β’

Στο συγκεκριμένο μάθημα, θα μας απασχολήσει η περίπτωση ενός Έλληνα από την πόλη Λαέρτη της μικρασιατικής Κιλικίας, του φιλοσόφου Διογένη. Ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε ομωνυμία με ένα πλήθος αξιομνημόνευτων προσώπων, που σε ένα μεγάλο τμήμα τους είναι προγενέστεροι ή μεταγενέστεροι φιλοσοφούντες. Ο Διογένης Λαέρτιος είναι συγγραφέας μιας αρχαίας ελληνικής «ιστορίας της φιλοσοφίας», ενός συνθετικού έργου με τίτλο “Φιλοσόφων βίων και δογμάτων συναγωγή”, σε δέκα βιβλία, που, με τελευταίο στην καταγραφή το φιλόσοφο Επίκουρο, αναφέρεται στους φιλοσοφήσαντες από την αρχαιότατη εποχή ως τις μέρες που τελούν υπό τη βάσανο και τον έλεγχο,  σχετικώ τω τρόπω, του συγγραφέα.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced