Μέρος 14 – Διάγραμμα Hertzsprung-Russell Α΄

Σε αυτό το μάθημα μελετάμε το σημαντικότατο για την αστροφυσική Διάγραμμα Hertzsprung-Russell, που επιτρέπει την ταξινόμηση των αστεριών με βάση το απόλυτο μέγεθος και τον φασματικό τύπο τους ή την ισχύ και τη θερμοκρασία τους. Παρόμοιο είναι το διάγραμμα θερμοκρασίας – φωτεινότητας ή το διάγραμμα χρώματος – μεγέθους. Ο φοιτητής θα καταλάβει ότι ο δείκτης χρώματος είναι ένα καλό υποκατάστατο της ενεργού θερμοκρασίας του αστεριού. Το πλήρες αστρικό σύστημα ταξινόμησης, που βασίζεται στο σύστημα Morgan-Keenan ταξινομεί τα αστέρια στους φασματικούς τύπους O, B, A, F, G, K, M, με κάθε φασματικό τύπο O, B, A, F, G κ.λπ. να υποδιαιρείται σε 10 υποτύπους, όπως για παράδειγμα το Α υποδιαιρείται σε A0, A1, A2, A3, … A9, κ.λπ. G έως G0, G1, G2… G9..

1 εγγεγραμμένος φοιτητής

COURSES IN ASTROPHYSICS, PHYSICS AND SPACE LAW...KNOWLEDGE ABOUT AND ADAPTATION TO THE FUTURE SPACE TRAVELS

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ

1
ΜΕΡΟΣ 14 – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Hertzsprung-Russell
78
2
ΜΕΡΟΣ 14 – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Hertzsprung-Russell Ερωτήσεις
2 questions