Βιοηθική και Ιατρικό Βιοδίκαιο

Στις μέρες μας, αφ’ ενός μεν η επιστήμη και η τεχνολογία δίνουν την δυνατότητα αφ’ ετέρου δε η οικονομία, η κοινωνική νοοτροπία και η πολιτική εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις, ώστε η ανεξέλεγκτη παρέμβαση στο DΝΑ της ανθρώπινης ζωής, να απειλεί συχνά στην ουσία τον πυρήνα και το «γονίδιο» της ανθρώπινης ψυχής.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced