Βασικές Αρχές της Περιβαλλοντικής Επιστήμης

Επιμέλεια Μαθήματος: Ευάγγελος Κάλιοσης
Το μάθημα Βασικές Αρχές της Περιβαλλοντικής Επιστήμης αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εισαγωγή στη μελέτη του περιβάλλοντος. Προσφέρει σε όλους όσους το παρακολουθήσουν και ενδιαφέρονται για το περιβάλλον μια ουσιαστική κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος και του τρόπου λειτουργίας του.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced
Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Επιστήμης
98€ 78.60€
Το μάθημα Βασικές Αρχές της Περιβαλλοντικής Επιστήμης αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εισαγωγή στη μελέτη του περιβάλλοντος. Προσφέρει σε όλους όσοι το π...
1 Lectures
Add to Wishlist
98€ 78.60€