Αρχές της Δυτικής Φιλοσοφίας

Η Δυτική Φιλοσοφία, ως έκφραση ολόκληρου του κύκλου των Επιστημών, μόνον στους Έλληνες οφείλει την καταγωγή της και η Ιστορία της αποτελεί την κινητήρια ουσία του νεότερου παγκόσμιου πολιτισμού. Όλα τα προβλήματα, που απασχολούν σήμερα την ανθρωπότητα, απασχόλησαν από νωρίς ήδη τον ελληνικό στοχασμό , ώστε σήμερα πολλές περιοχές ενός μεγάλου αριθμού επιστημονικών κλάδων είναι αδύνατον να καλλιεργηθούν πλήρως και αξιόπιστα χωρίς την οργανική συσχέτισή τους με την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced