Αριστοτέλης – Περί Ψυχής

Ο Αριστοτέλης θεωρείται, ούτως ή άλλως, ο πρώτος επιστήμονας της ανθρωπότητας και ως τέτοιος είναι, αναμφίβολα, και ο πρώτος ψυχολόγος της ανθρωπότητας. Αυτό τεκμαίρεται από το συγκεκριμένο έργο, το “Περί Ψυχής”, που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος μαθήματος. Κατά τον μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο, υπάρχουν στη φύση του κόσμου τρεις τύποι ψυχής: η θρεπτική ψυχή, η αισθητική ψυχή και ο Νους. Η θρεπτική ψυχή είναι η ψυχή των φυτών της Γης. Η ενέργειά της εκδηλώνεται στη θρέψη, την αύξηση, την αναπαραγωγή και το μαρασμό. Η αισθητική ψυχή, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η ψυχή των ζώων. Ο ανώτερος τύπος ψυχής είναι ο Νους. Αυτός ο τύπος έχει δοθεί από τον Θεό αποκλειστικά στον άνθρωπο. Η ενέργειά του είναι η φαντασία, η καθαρή σκέψη.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced