Απόκρυφη Γνώση

Ο Ηράκλειτος πίστευε ότι από τη μία φωτιά κατάγονται τα πολλά όντα και ότι τα πολλά όντα καταλήγουν στη φωτιά. Η κίνηση από το ένα στα πολλά και από τα πολλά στο ένα εκφράζει το ίδιο πράγμα: το Ένα και Μοναδικό Όν, αποκαλύπτεται μέσα στη θεϊκή φωτιά.