Μέρος 10 – Μέτρηση ταχυτήτων

Σε αυτό το μάθημα μαθαίνουμε ότι η σχετική μεταβολή στο μήκος ενός κύματος που εκπέμπεται από ένα κινούμενο σώμα είναι ανάλογη με τον λόγο της σχετικής ταχύτητας μεταξύ της πηγής κύματος και του παρατηρητή, διαιρούμενη με την ταχύτητα διάδοσης κύματος, όπως προβλέπεται από το φαινόμενο Doppler Fizeau. Με βάση αυτό, η συνιστώσα της ταχύτητας ενός αστεριού πάνω στην γραμμή που συνδέει το άστρο με τον παρατηρητή μετράται χρησιμοποιώντας το φαινόμενο Doppler Fizeau. Σύμφωνα με αυτό, η σχετική αλλαγή στο μήκος κύματος των γραμμών, που έχει στο φάσμα του, διαιρούμενο με το μήκος κύματος των αντίστοιχων γραμμών, που μετράμε από μια σταθερή πηγή, που έχει τα ίδια χημικά στοιχεία στο εργαστήριο. Η μέτρηση των ταχυτήτων στο Σύμπαν δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες, από τις οποίες αντλούμε πολλά πολύ σημαντικά συμπεράσματα, σχετικά με τη φύση των ουράνιων αντικειμένων και τα φυσικά φαινόμενα που παρατηρούνται στον Κόσμο.

17 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

1
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
31'
2
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Ερωτήσεις
53 questions

Επιλέξτε σωστό ή λάθος (true - false)