Ιστορία της Ανατολικής Φιλοσοφίας

Επιμέλεια – Παρακολούθηση μαθήματος: Ευάγγελος Κάλιοσης.
Το μάθημα έχει συνταχθεί από τους κορυφαίους φιλοσόφους της Ανατολής και δίνει μια γενική εικόνα της εξέλιξης της φιλοσοφικής σκέψης από την αρχαιότητα έως σήμερα σε τρεις πολιτισμούς – τον ινδικό, τον κινεζικό και τον αραβοϊσλαμικό.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced