Μέρος 24 – Εξωπλανήτες

Ένας εξωπλανήτης είναι ένας πλανήτης γύρω από ένα αστέρι. Έχουν βρεθεί πολλές χιλιάδες εξωπλανήτες, όπως και αρκετά πλανητικά συστήματα με περισσότερους από έναν εξωπλανήτες. Οι περισσότεροι εξωπλανήτες που βρέθηκαν είναι ένας σε κάθε αστέρι, αν και έχουν επιβεβαιωθεί αρκετά συστήματα με περισσότερους από έναν πλανήτες. Φυσικά οι νόμοι του Κέπλερ ισχύουν για όλους τους εξωπλανήτες.

3 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

ΕΞΩΠΛΑΝΗΤΕΣ

1
ΕΞΩΠΛΑΝΗΤΕΣ
41'

ΕΞΩΠΛΑΝΗΤΕΣ


2
ΕΞΩΠΛΑΝΗΤΕΣ Ερωτήσεις
1 question